Cherry Yiu:親中派

編者:陳妍茵

2019-10-04(人物資料)

所屬分類: 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Cherry Yiu
性別
電話號碼 96610376
地址 元朗廈村
社交網站帳號 https://www.facebook.com/cherry12341234
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0106

Cherry Yiu係一名親中派嘅人。

佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈份子嘅言論。

親屬資料

女: Pao Hui Yan Kimmy

最後更新:2020-10-11

相關資料

張欣宇:親中派,撐警藍絲

人物資料

張欣宇係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經多次無故封鎖太子站,並協助香港警察掩埋831太子站事件真相。

詹逸文:親中派,撐警藍絲

人物資料

詹逸文係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢經常發放仇視示威者言語,稱佢地係「曱甴」,詳見以下Facebook發文:

Cheung Lai Yim:親中派,撐警藍絲

人物資料

Cheung Lai Yim係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢多次係Facebook發表親中撐警言論,包括支持元朗恐佈份子襲擊市民,支持警察入太子站瘋狂毆打市民,依加又聲稱要日日去摵連儂牆嘅宣傳品。佢宣稱唔怕俾人起底,但已經刪除佢兒子係網上嘅所有相片。以下係佢係Facebook所發表嘅部份言論: