Cheung Pak Lum:香港警察

編者:陳妍茵

2019-10-21(人物資料)

所屬分類: 香港警察
Post Topic Image

全家合照,左為事主

詳細資料

英文姓名 Cheung Pak Lum
性別
地址 屯門
社交網站帳號 Pak Lun (Facebook)
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0440

Cheung Pak Lum係香港警察嘅一份子。

據讀者資料,佢曾經係老婆懷第二胎時毆打妻子,嚇到妻子即刻帶埋個女逃離屋企。

親屬資料

伴侶(或已分手):Eva Chow

長女:張芯橋

最後更新:2020-02-06

相關資料

陳詩韻:香港警察

人物資料

陳詩韻係香港警察嘅一份子,佢曾經係2019年6月12日中,有份持槍鎮壓示威者。

黃頴儀:香港警察

人物資料

黃頴儀為香港警察的一份子。

許文漢:香港警察

人物資料

許文漢係香港警察嘅一份子。佢嘅親近人士指出,佢有份係2019-11-10示威期間假扮示威者,意圖不明。私人生活方面,佢係2019年初加入香港警察後,隨即與團伙成員發生戀情,但旋速分手。