DE9398:警察私人車

編者:陳妍茵

2019-12-12(暴政用車)

所屬分類: 警察私人車

詳細資料

車牌號碼 DE9398
常見地點 秀茂坪警察宿舍
來源Telegram頻道 老豆搵車:#A0332

車輛 DE9398 係警察私人車,被目擊於秀茂坪警察宿舍出現。

最後更新:2019-12-12

相關資料

EA6382:警察私人車

暴政用車

車輛 EA6382 係警察私人車,被目擊於深水埗警署出現。

BU801:警察私人車

暴政用車

車輛 BU801 係警察私人車,被目擊於太子警察遊樂會出現。

AP2911:警察私人車

暴政用車

車輛 AP2911 係警察私人車,被目擊於九龍灣輔警總部出現。