Dav Fong:黑社會,暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-10(人物資料)

所屬分類: 鄉黑 暴力份子
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Dav Fong
性別
地址 元朗
社交網站帳號 1447222559 (Facebook ID)
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0286

Dav Fong係一名有黑社會背景嘅人。

佢曾經自拍身穿純白衫,並呼籲他人唔好進入元朗,疑似係元朗恐佈份子嘅其中一員。

最後更新:2020-10-11

相關資料

葉智偉:親中派,暴力份子

人物資料

葉智偉係一名親中派嘅人。佢曾經表示支持元朗恐襲及黑社會成員無差別襲擊市民。

奧朗臣:暴力份子,親中派

人物資料

奧朗臣係一名親中派嘅人。佢曾係Facebook轉發親中專頁抹黑香港電台嘅資訊,見下圖:根據昔日紀錄,佢嘅親中思想由來已久,而佢亦因此經常惹事生非。佢曾經係2014年10月係旺角街頭踢毀屬於法輪功的一張枱,同月又係朗豪坊外對旺角示威者多次聲稱:「邊個出馬路就打邊個」

林俊嘉:親中派,暴力份子

人物資料

林俊嘉係一名親中派嘅人。佢同元朗鄉事勢力及黑社會有密切關係。