Dav Fong:黑社會,暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-10(人物資料)

所屬分類: 鄉黑 暴力份子
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Dav Fong
性別
地址 元朗
社交網站帳號 1447222559 (Facebook ID)
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A286

Dav Fong係一名有黑社會背景嘅人。

佢曾經自拍身穿純白衫,並呼籲他人唔好進入元朗,疑似係元朗恐佈份子嘅其中一員。

最後更新:2019-10-10

相關資料

石鏡泉:親中派,暴力份子

人物資料

石鏡泉係一名親中派嘅人。佢曾經係建制派撐警集會上支持用「藤條水喉通打仔」,第二日即發生元朗恐佈襲擊事件,石鏡泉公然煽動及策劃恐佈襲擊。新聞連結

簡子朗:暴力份子,黑社會

人物資料

簡子朗係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經代表下輋村,參加元朗721恐佈襲擊,無差別襲擊市民。

Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

人物資料

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。