Ivy Ng:親中派

編者:陳妍茵

2019-10-04(人物資料)

所屬分類: 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Ivy Ng
年齡 / 出生日期 09-15
性別
社交網站帳號 10156156298449016 (Facebook ID)
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A122

Ivy Ng係一名親中派嘅人。

佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈襲擊嘅言論。

親屬資料

女: Iris Li Fong Ching
社交平台帳號:2394696633875037 (Facebook ID)

最後更新:2019-10-04

相關資料

練德風:親中派,撐警藍絲

人物資料

練德風係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢經常係Facebook轉發支持中國及香港警察嘅文章,詳見文底圖片。據讀者資料,佢係來自中國嘅新移民,曾經係Dior做過幾年,之後去左宏利做保險,專做大陸客,之後又返Dior做,而家係機場返工。佢亦有份支持警察開槍,認為示威者係「曱甴」。

奧朗臣:暴力份子,親中派

人物資料

奧朗臣係一名親中派嘅人。佢曾係Facebook轉發親中專頁抹黑香港電台嘅資訊,見下圖:根據昔日紀錄,佢嘅親中思想由來已久,而佢亦因此經常惹事生非。佢曾經係2014年10月係旺角街頭踢毀屬於法輪功的一張枱,同月又係朗豪坊外對旺角示威者多次聲稱:「邊個出馬路就打邊個」

Becky Kung:親中派

人物資料

Becky Kung係一名親中派嘅人。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖: