Kit Tang:親中派

編者:陳妍茵

2019-10-10(人物資料)

所屬分類: 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Kit Tang
性別
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A293

Kit Tang係一名親中派嘅人。

佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈分子嘅言論。

最後更新:2019-10-10

相關資料

梁唐青儀:親中派

人物資料

梁唐青儀係一名親中派嘅人。佢係香港前任行政長官梁振英嘅妻子。

盧偉標:親中派,撐警藍絲

人物資料

盧偉標係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月14日,於九龍灣參加愛中國活動,並主動恐嚇要打死其他政見不同嘅市民。以下係佢係現場及WeChat發表嘅言論:

劉建良:退休警察

人物資料

劉建良係一名已退休嘅香港警察,現時經常參加撐警集會。以下係佢係2016年退休時同警務署署長嘅合照: