Kong Chun Tak Jeffery:香港警察

編者:陳妍茵

2019-12-10(人物資料)

所屬分類: 香港警察
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Kong Chun Tak Jeffery
性別
社交網站帳號 Kong Chun Tak (Facebook)
職業 香港警察
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0727

Kong Chun Tak Jeffery係香港警察的一份子。

親屬資料

伴侶:Lam Po Kam Bonie

最後更新:2020-02-06

相關資料

陳顯俊:香港警察 UI6579

人物資料

陳顯俊係香港警察嘅一份子。佢曾經係大埔火車站內,插贓嫁禍被打爆頭嘅學生,嗰學生咁啱又係讀加密柏雨中學,佢嘅中學。據讀者資料,中學時已經係全班最多搞事嘅人,之後全班同學之中得佢一個做警察。

鄺文正:香港警察

人物資料

鄺文正係香港警察嘅一份子。根據認識佢嘅人所指,佢曾經支持警察濫權暴打示威者。

戚珉進:香港警察

人物資料

戚珉進係香港警察的一份子。佢曾經係示威現場無理用力拉扯女示威者,見下圖:據親近人士所指,佢沉迷於健身,話自己嘅肌肉好似「花崗岩」,喺2014年雨傘運動嗰陣已經覺得警察濫用暴力及權力係無做錯。