Koon Cheung Shia:親中派,撐警藍絲

編者:陳妍茵

2019-10-10(人物資料)

所屬分類: 撐警藍絲 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Koon Cheung Shia
性別
社交網站帳號 100011035051629 (Facebook ID)
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0200

Koon Cheung Shia係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係Facebook發表支持香港警察嘅言論。

最後更新:2020-10-11

相關資料

冼澤正:香港警察,親中派

人物資料

冼澤正係香港警察嘅一份子。

Vivian Lau:親中派

人物資料

Vivian Lau係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈襲擊嘅言論。

Dorothy Tse:親中派,撐警藍絲

人物資料

Dorothy Tse係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經多次係Facebook發表支持親中撐警嘅言論,詳見下列圖片。據讀者資料,佢持有美國綠卡,現時會每半年去一次美國,維持居民身份,又經常幫李兆基其中一子係中國搞慈善活動。