M Fung Hui:親中派

編者:陳妍茵

2019-10-04(人物資料)

所屬分類: 親中派
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 M Fung Hui
性別
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0118

M Fung Hui係一名親中派嘅人。

佢係何君堯助選人員。

最後更新:2020-10-11

相關資料

Celia Wong:親中派,撐警藍絲

人物資料

Celia Wong係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢係Facebook不停發表辱罵義士、不停撐警嘅言論,得知示威者受傷時還不停叫好。

Ivy Ng:親中派

人物資料

Ivy Ng係一名親中派嘅人。 佢曾經係Facebook發表支持元朗恐佈襲擊嘅言論。

Wong Hin Wai Beatrice:親中派,撐警藍絲

人物資料

Wong Hin Wai Beatrice係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經聲稱831警察於太子站無差別施暴事件係大快人心。