Ng Pui Sing:香港警察,速龍,濫權黑警

編者:陳妍茵

2019-12-27(人物資料)

Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Ng Pui Sing
性別
電話號碼 98012559
地址 屯門寶怡花園2座29G
職業 香港警察(機場特警 / 速龍)
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0765

Ng Pui Sing係香港警察的一份子,曾經擔任俗稱(速龍)的特別戰術小隊成員,有份係香港各地無差別追打市民。

佢曾經係2019-10-28,係示威現場附近為警察開門,令佢地可以闖入私人地方。

親屬:伴侶
姓名 Chong Pui Kwan(女)

最後更新:2020-02-06

相關資料

李家豪:香港警察

人物資料

李家豪為香港警察的一份子。據一手資料指出,佢現時就任防暴警察,多次話示威者係「曱甴」。佢亦曾經係就讀中學時與未滿16歲嘅女朋友發生性關係,又強迫女朋友為佢口交。

關競斌:香港警察

人物資料

關競斌係香港警察一份子,隸屬有組織罪案及三合會調查科。

黃于宏:香港警察

人物資料

黃于宏為香港警察的一份子。佢曾經係前線示威者中槍後落井下石,話應該再接再厲。據讀者資料,佢本身係想考消防救護,但多次唔合格,當時曾聲稱「好仔唔當差」,但一年後就投考警察。