Ng Ting Hin:香港警察 UI16945

編者:陳妍茵

2019-10-14(人物資料)

所屬分類: 香港警察
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Ng Ting Hin
年齡 / 出生日期 1989-03-07
性別
電話號碼 90564853
特殊號碼 Y0746868
就讀學校 拔萃男書院 (2008)
地址 美孚新邨8期(百老匯街112號)9樓C室
社交網站帳號 Ng.ting.hin.37 (Facebook Link), ngtinhin (Instagram)
職業 香港警察 PC16945
來源Telegram頻道 老豆搵仔:#A0612

Ng Ting Hin係香港警察嘅一份子。

親屬資料

伴侶:Kate Tse
居住地點:順利警察宿舍
社交平台帳號:katet622 (Facebook), tsekayy (Instagram)

最後更新:2020-02-06

相關資料

Chan Chun Yeung Jason:香港警察 UI25000

人物資料

Chan Chun Yeung Jason係香港警察嘅一份子。

吳慶榮:香港警察,濫權黑警

人物資料

吳慶榮為香港警察的一份子。佢曾經係示威期間,開槍射向中學生。

陳鏞鏗:香港警察 UI15676

人物資料

陳鏞鏗係香港警察嘅一份子。 根據讀者資料,佢以自己出身警察世家而覺得自豪。