Tong Wong:暴力份子,黑社會

編者:陳妍茵

2019-10-10(人物資料)

所屬分類: 暴力份子 鄉黑
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Tong Wong
性別
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A255

Tong Wong係一名有黑社會背景嘅人。

佢曾經參加元朗721恐佈襲擊,係元朗街頭及西鐵站內無差別襲擊市民。

最後更新:2019-10-10

相關資料

鍾志明:香港警察、濫權黑警

人物資料

鍾志明係香港警察嘅一份子。 佢曾經參與香港警察所策動之恐佈襲擊,有份係2019-08-31於太子站地鐵車廂內,聯合大量香港警察成員無差別襲擊市民,詳見下列圖片:

Tse Ching Ching:暴力份子

人物資料

Tse Ching Ching係一名暴力份子。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:

郭鏡波:親中派,暴力份子

人物資料

郭鏡波係一名親中派嘅人。佢曾經表示支持元朗恐襲及黑社會成員無差別襲擊市民。