Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-06(人物資料)

Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Tsang Yuen Wai
性別
電話號碼 64920966
地址 馬鞍山迎海21G
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#C292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

親屬資料

伴侶:Zhong Xin Yi
電話號碼:5164 7463

女兒:Tsang Pak Wa

兒子:Tsang Choi Wang

母親:Lau Chun Lin
電話號碼:9376 3860

其他親戚:Tsang Nga Wan

最後更新:2019-12-16

相關資料

梁有金:暴力份子,黑社會

人物資料

梁有金係一名有黑社會背景嘅人。佢有份係2019年7月21日,帶領其他黑社會成員發動元朗恐襲。據讀者資料,佢平時靠外國波及開農莊以讓社團洗黑錢為生。

梁美芬:親中派,撐警藍絲

人物資料

梁美芬係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢嘅親中、撐警行為太多,資料庫不能盡錄。

鄭善強:親中派

人物資料

鄭善強係一名親中派嘅人。佢為親中媒體工作,有份協助編製假新聞詆毁示威者。