Tse Ching Ching:暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-04(人物資料)

所屬分類: 暴力份子

詳細資料

英文姓名 Tse Ching Ching
性別
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A0139

Tse Ching Ching係一名暴力份子。

佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:

最後更新:2020-10-11

相關資料

郭綺華:親中派,暴力份子

人物資料

郭綺華係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經毁壤絕食示威者陳伯嘅帳篷,見下圖:係反送中運動之前,佢已經因親中政治活動而被捕及判刑。2015年4月,佢曾因指罵時任立法會泛民主派議員梁國雄,被控在公眾地方擾亂秩序及普通襲擊罪成,罰款3000元。2018年係朱經緯判刑當天,佢又係法院門外大鬧法官及司法制度。

劉少發:暴力份子

人物資料

劉少發係一名暴力份子。佢同元朗鄉事勢力及黑社會有密切關係。

簡子朗:暴力份子,黑社會

人物資料

簡子朗係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經代表下輋村,參加元朗721恐佈襲擊,無差別襲擊市民。