Tse Ching Ching:暴力份子

編者:陳妍茵

2019-10-04(人物資料)

所屬分類: 暴力份子

詳細資料

英文姓名 Tse Ching Ching
性別
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A139

Tse Ching Ching係一名暴力份子。

佢曾經轉發支持元朗恐佈份子嘅言論,如下圖:

最後更新:2019-10-04

相關資料

Dav Fong:黑社會,暴力份子

人物資料

Dav Fong係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經自拍身穿純白衫,並呼籲他人唔好進入元朗,疑似係元朗恐佈份子嘅其中一員。

葉智偉:親中派,暴力份子

人物資料

葉智偉係一名親中派嘅人。佢曾經表示支持元朗恐襲及黑社會成員無差別襲擊市民。

陸志煒:暴力份子,黑社會

人物資料

陸志煒係一名有黑社會背景嘅人。佢曾經參加元朗721恐佈襲擊,係元朗街頭及西鐵站內無差別襲擊市民。