Watson Ng:親中派,撐警藍絲

編者:陳妍茵

2020-03-18(人物資料)

所屬分類: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Watson Ng
性別
職業 德望中學體育科老師、田徑隊教練
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#A308

Watson Ng係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經多次係Facebook發表支持親中撐警嘅言論。

親屬:伴侶
姓名 Terrence Chong

最後更新:2020-03-18

相關資料

Minnie Yeung:親中派,撐警藍絲

人物資料

Minnie Yeung係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經係Instagram鬧示威者係「曱甴」,威嚇要殺死所有示威者。佢又曾經話義士了結生命抵死,但佢本人多次扮自殺搞到成班朋友出去救佢;又指女義士比人輪姦冇野,但又聲稱自己比人姦過有情緒病。

Cheung Lai Yim:親中派,撐警藍絲

人物資料

Cheung Lai Yim係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢多次係Facebook發表親中撐警言論,包括支持元朗恐佈份子襲擊市民,支持警察入太子站瘋狂毆打市民,依加又聲稱要日日去摵連儂牆嘅宣傳品。佢宣稱唔怕俾人起底,但已經刪除佢兒子係網上嘅所有相片。以下係佢係Facebook所發表嘅部份言論:

侯載裕:親中派

人物資料

侯載裕係一名親中派嘅人。佢曾經係WhatsApp上發表支持元朗恐佈份子嘅言論。