Wong Cheuk Chi Tracy :親中派,撐警藍絲

編者:陳妍茵

2019-10-06(人物資料)

所屬分類: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

詳細資料

英文姓名 Wong Cheuk Chi Tracy
年齡 / 出生日期 1981-02-04
性別
電話號碼 60184856
電郵地址 [email protected]
就讀學校 香港演藝學院 (有報料稱佢被踢出校)
社交網站帳號 Tracy Wong (Facebook), 574012357 (Facebook ID), tracymuimui (Instagram)
職業 報稱以前為模特兒
來源Telegram頻道 阿仔搵老豆老母:#C214

Wong Cheuk Chi Tracy 係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係Facebook上鬧示威者是暴徒,及支持元朗恐佈份子。

最後更新:2019-10-06

相關資料

Bon Ng:親中派,撐警藍絲

人物資料

Bon Ng係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢多次係Facebook支持黑警執法,經常喺撐警專頁內留言,影射示威者比警察打係抵死。除此之外,佢又會專登去幫襯撐警食店,見下圖:

Cherona Chan:親中派

人物資料

Cherona Chan係一名親中派嘅人。佢係Facebook發表親中撐警言論。

朱香婷:親中派,撐警藍絲

人物資料

朱香婷係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係Facebook誣衊失蹤少女係去「服務義士」,暗指佢係妓女。