Telegram頻道:老豆搵仔資料

老豆搵仔:#A0224

人物資料

羅禮謙:香港警察 UI12153
   
老豆搵仔:#A0223

人物資料

陳諾天:香港警察 UI58389
   
老豆搵仔:#A0222

人物資料

鄭麗容:香港警察 UI16107
鄭麗容係香港警察嘅一份子。 佢曾經係Facebook上批評前往示威現場嘅立法會議員,見下圖:
老豆搵仔:#A0221

人物資料

葉文儀:香港警察
葉文儀係香港警察嘅一份子。
老豆搵仔:#A0220

人物資料

香港警察 UI24630(未知身份)
   
老豆搵仔:#A0218

人物資料

未知身份:香港警察 Hong Kong Police UI20582
香港警察 Hong Kong Police PC20582
老豆搵仔:#A0217

人物資料

未知身份:香港警察 Hong Kong Police UI13598
香港警察 Hong Kong Police PC13598
老豆搵仔:#A0216

人物資料

許浩誠:香港警察 UI14461
許浩誠係香港警察嘅一份子。 據一手資料指出,許浩誠經常瞞住自己女朋友搵第三者。係呢件事公開之後,佢嘅女朋友隨即同佢分手。
老豆搵仔:#A0215

人物資料

林思儀:香港警察 UI5059
林思儀係香港警察嘅一份子。
老豆搵仔:#A0214

人物資料

陳榮:香港警察 UI33780
陳榮係香港警察嘅一份子。 陳榮曾經係約60名田徑隊校友WhatsApp群組內發出錄音,以粗言穢語攻擊咒罵持不同意見的校友,總共六段,逐字紀錄如下: 「_你老母,都嘥_氣既,得閒就叫警察唔好黎,得閒就問點解警察唔黎,_你老母,雙重標準,三重標準。你講乜都得架啦。_你老母,人又係你鬼又係你,你係人,警察唔係人?你有老母生,警察無老母生既?你班仆街丫。你地唔係叫警察唔好執法既咩?而家又叫警察去執法?警察出現既時候你又話警察阻住。警察唔出現,你又話警察唔做野。想點呀?做人唔好扮正義,唔好係度左右搬龍門。_你老母係度懶,係度懶正義。其實成班都係虛偽_黎既。平時念大家係校友,對你地客客氣氣,_你老味有無當過我地係人呀?淨係你地係人呀?_喇媽個_丫。」 本資料庫已經將陳榮嘅錄音備份,可供各位下載: 下載地址1 下載地址2