Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#A0216

人物資料

王錫釗:親中派
王錫釗係一名親中派嘅人。佢曾經破壞代表香港示威者嘅雕像。
阿仔搵老豆老母:#A0215

人物資料

黎瑞剛:親中派
黎瑞剛係一名親中派嘅人。佢為親中媒體工作,有份協助編製假新聞詆毁示威者。
阿仔搵老豆老母:#A0214

人物資料

李慧芬:親中派,撐警藍絲
李慧芬係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係Facebook發表支持香港警察濫捕濫權嘅言論。
阿仔搵老豆老母:#A0213

人物資料

未知身份(482957):撕紙狗
佢曾經係2019年7月24日,撕去係大埔廣源巴士總站貼上嘅反送中運動文宣品。
阿仔搵老豆老母:#A0212

人物資料

張偉信:親中派
張偉信係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook發表支持香港警察濫捕濫權嘅言論。
阿仔搵老豆老母:#A0211

人物資料

未知身份(968604):偷拍者
佢曾經係九龍灣天橋拍攝示威者容貌,打算作舉報之用。
阿仔搵老豆老母:#A0210

人物資料

未知身份(390617):撕紙狗
佢曾經撕去係觀塘安達邨天橋貼上嘅反送中運動文宣品。
阿仔搵老豆老母:#A0207

人物資料

歐陽曉晴:親中派
歐陽曉晴係一名親中派嘅人。佢為中國共產黨操控媒體工作,專責編製假新聞詆毁示威者。
阿仔搵老豆老母:#A0205

人物資料

周融:親中派
周融係一名親中派嘅人。佢係過去多年曾經舉辦無數親中及撐警活動,包括2014年「反佔中」簽名運動等等。
阿仔搵老豆老母:#A0204

人物資料

梁振英:親中派
梁振英係一名親中派嘅人。