Across Hairdressing:藍色商家(髮型屋)

Author: 陳妍茵

2023-07-05(Good & Bad Shops)

Categories: 藍色商家

Details

Name Across Hairdressing
Stance 藍色商家
Type 理髮
Goods provided 髮型屋
Address 荔枝角深盛路9號宇晴匯商場 2/F 78號鋪
Sources 終極黃藍地圖

以下為整合之商家資料:

【只屬傳言】
網友1報料指: 呢間野本身3個老細, 因政見問題逼走左1個, 其中1個其啊叔係退休狗, 另外1個經常私下話示威者係曱甴, 生意跌多得佢地唔少並揚言想黑警射殺示威者。 網友2報料指: 本身幫襯開呢間野個老細剪頭髮,政見佢就話自己係中立撚,但問我有無出去示威,又叫我唔好學人出去搞事,唔係比人打,果陣就覺得佢係藍既,之後就話示威搞到佢生意跌,又認晒叻話自己不嬲唔會帶口罩,沙士果陣自己都唔會帶,以後都唔會幫襯!希望佢快d執笠!藍屍係勁無公德,連口罩都話唔洗帶,唔驚🙄本人親身經歷,想中武肺就要幫襯佢,同埋佢好鐘意返中國旅行玩。 (admin已閱相關證據但不便公開)

This data is automatically downloaded and synchronized to our website from the specified data source which are specialized in collecting information yellow and blue shops. If there are any details that has to be modified, please notify the source of data first. Our website will automatically update the data periodically.

Last Updated: 2023-07-05

Related Data

利一醫生:藍色商家(西醫診所)

Good & Bad Shops

以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】利一於頭條日報撐警聯署資料來源:https://lihkg.com/thread/1573212/page/2

軒承製作工程:藍色商家(裝修)

Good & Bad Shops

以下為整合之商家資料:【老闆/店員私下言論】老闆Boris Choi經常在Facebook分享藍絲媒體的post,甚至會公開支持保皇黨及popo參考圖片:https://ibb.co/TvJzK6Rhttps://ibb.co/4d94dYHhttps://ibb.co/zFSgG7W

應天有限公司 PostSky Limited:藍色商家(運動服飾, 運動用品)

Good & Bad Shops

以下為整合之商家資料:【官方資訊】提供優惠予JPOA (香港警察隊員佐級協會) 會員。參考圖片:https://ibb.co/GJg8S0t