Leung Ka Chun Kelvin:香港警察

Author: 陳妍茵

2019-08-16(Personal Particulars)

Categories: 香港警察
Post Topic Image

Details

English Name Leung Ka Chun
Gender
Social Media Accounts Kevin Leung Ka Chun(Facebook,已停用)
Occupation 香港警察
Source (Telegram) Dad Finds Sons #A00082

Leung Ka Chun係香港警察嘅一份子。以下係佢同女朋友Yuki Chan(Facebook姓名)嘅合照:

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

林思瑋 Raymond Lam:香港警察

Personal Particulars

林思瑋係香港警察嘅一份子,以下係佢身穿警察服裝嘅相:

麥詠琛:香港警察

Personal Particulars

麥詠琛係香港警察嘅一份子。

戚珉進:香港警察

Personal Particulars

戚珉進係香港警察的一份子。佢曾經係示威現場無理用力拉扯女示威者,見下圖:據親近人士所指,佢沉迷於健身,話自己嘅肌肉好似「花崗岩」,喺2014年雨傘運動嗰陣已經覺得警察濫用暴力及權力係無做錯。