Martin Shum:前香港警察,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2019-10-14(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Martin Shum
Gender
Social Media Accounts Martin Shum (Facebook)
Occupation 已退休,前香港警察(輔警)
Other information 一家已移民美國

Martin Shum係支持香港警察嘅一份子,佢曾經係Facebook上叫示威者做「曱甴」,並鼓勵其他人報警,見下圖:

Last Updated: 2019-10-14

Related Data

Zack Yu:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Zack Yu係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經係Instagram散播示威者個人資料及辱罵示威者。

方天發:香港警察

Personal Particulars

方天發係香港警察嘅一份子。 據讀者資料,佢之前有去中國嫖妓嘅習慣,返到香港時就會四圍分享經驗。佢嘅兩個阿哥都有互相交流嫖妓「心得」。其後佢嘅其中一名唔係香港警察成員嘅哥哥俾警察拘捕,無得做金融上嘅工作,佢就係咁問上級點算。

許青輝:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

許青輝係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經有份係2019年9月14日九龍灣愛中國活動中襲擊其他市民。