Ng Pui Sing:香港警察,速龍,濫權黑警

Author: 陳妍茵

2019-12-27(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Ng Pui Sing
Gender
Phone Number 98012559
Addresses 屯門寶怡花園2座29G
Occupation 香港警察(機場特警 / 速龍)
Source (Telegram) Dad Finds Sons #A0765

Ng Pui Sing係香港警察的一份子,曾經擔任俗稱(速龍)的特別戰術小隊成員,有份係香港各地無差別追打市民。

佢曾經係2019-10-28,係示威現場附近為警察開門,令佢地可以闖入私人地方。

Relative:伴侶
Name Chong Pui Kwan(女)

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

Louis Chow:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Louis Chow係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經故意叫保安唔好分開情緒失控嘅人,要佢搞下一對身穿黑衫嘅情侶先,導致情侶一直無辜被鬧而得不到院方處理。佢又經常係醫院發表深藍言論,遇到有同事話示威者被打到好傷,就批評人地相信假新聞,唔在場就唔可以亂講,打壓其他人言論自由。親屬資料左一為事主伴侶:Aileen Kwong右一為事主女兒:Ingrid Chow

謝天恩:香港警察

Personal Particulars

謝天恩為香港警察的一份子。親屬資料妻子:Cathy Leung職業 / 身份:銅鑼灣美容院 Nano Beauty 東主(銅鑼灣軒尼詩道513號維寶商業大廈14樓1402室)姊:Anna Tse

陳家俊:香港警察 UI22301

Personal Particulars

陳家俊係香港警察嘅一份子。 據一手資料指出,陳家俊曾經長期欠交港鐵罰款,直至進入香港警察面試最後階段時,先係被警告下交返。 以下係佢嘅更多相,包括身穿香港警察服裝嘅相,以及佢同疑似女朋友嘅相: