Ng Pui Sing:香港警察,速龍,濫權黑警

Author: 陳妍茵

2019-12-27(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Ng Pui Sing
Gender
Phone Number 98012559
Addresses 屯門寶怡花園2座29G
Occupation 香港警察(機場特警 / 速龍)
Source (Telegram) Dad Finds Sons

Ng Pui Sing係香港警察的一份子,曾經擔任俗稱(速龍)的特別戰術小隊成員,有份係香港各地無差別追打市民。

佢曾經係2019-10-28,係示威現場附近為警察開門,令佢地可以闖入私人地方。

Relative:伴侶
Name Chong Pui Kwan(女)

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

寶勤 Peter Kong Sum Bacon:香港警察 UI26853

Personal Particulars

寶勤係香港警察嘅一份子,曾任秀茂坪分區總督察,2007年嘅報告指佢服務警隊超過30年,現時可能已退休。

何振陞:香港警察,濫權黑警(假扮示威者)

Personal Particulars

何振陞係香港警察嘅一份子。佢曾經係2019年8月11日,係銅鑼灣假扮示威者,協助香港警察拘捕手無寸鐵嘅示威者,期間完全無表明警察身份。 親屬資料 (12點及3點方向有家庭照) 姐:Ho Ching Ting

葉志安:香港警察 UI58903

Personal Particulars

葉志安係香港警察嘅一份子。親屬資料伴侶:Carman Lau職業 / 身份:香港警察長女:葉向晴二女:葉倚晴