Wong Chi Yung:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲

Details

English Name Wong Chi Yung
Gender
Social Media Accounts Facebok ID: wong.chiyung3
Occupation 消防員
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0404

Wong Chi Yung是一名「撐警藍絲」,支持香港警察濫權濫捕。

他曾經在Facebook發表親中及支持香港警察之言論。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

Tomi Siu:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Tomi Siu係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢多次係街頭專門拍攝示威者及記者嘅容貌,以作舉報之用,又叫記者做「黑妓」。佢又會係Facebook轉發親警方嘅消息,如下圖。根據讀者資料,佢曾經擔任香港警察,傳因欠高利貸而被革職。

Pang Choi Yee:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Pang Choi Yee係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢多次係Facebook發表親中及撐警暴言論。

鐘詠淵:親中派

Personal Particulars

鐘詠淵係一名親中派嘅人。佢曾經係Facebook講自己想制止警察兒女被欺凌,分享撐警專頁嘅影片。