Yuen Siu Siu Ashley :親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2019-10-06(Personal Particulars)

Categories: 撐警藍絲 親中派

Details

English Name Yuen Siu Siu Ashley
Gender
Phone Number 98433089
Social Media Accounts Ashley Yuen Siu Siu (Facebook)
Occupation 文員
Source (Telegram) Son Finds Parents #C0221

Yuen Siu Siu Ashley 係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。

佢曾經發表言論,支持撐警人士嘅所謂「十二大訴求」,又支持元朗恐佈份子襲擊市民,並稱該處為安全。

Last Updated: 2020-10-11

Related Data

Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Personal Particulars

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

譚建釗:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

譚建釗是一名「撐警藍絲」,支持香港警察使用暴力對待市民。譚建釗曾經反對港鐵員工的罷工行動,又將元朗恐襲「歸咎」於社運人士之抗爭。以下是他在Facebook所發佈之反抗爭者的貼文:以下是更多相關的圖片:

Winky Leung:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Winky Leung係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢多次係Facebook辱罵女示威者係慰安婦,發放假資訊指示威者獲招待性服務,又日日鬧示威者係曱甴暴徒,以及協助親中人士發放假新聞。據親近人士指,佢係2019年6月後,一邊支持逃犯條例修訂,一邊計劃移民外國。佢所經營嘅公司本身都係黑店,網上有無數顧客分享中伏經歷同點樣被呃錢。公司係有客投訴個陣就話自己只係營業經理,無權處理,跟住一 ...