Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#A013

人物資料

未知身份(584478):撕紙狗
佢曾經破壞連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A011

人物資料

未知身份(495062):撕紙狗
佢曾經破壞連儂牆。
阿仔搵老豆老母:#A009

人物資料

劉偉民:親中派
劉偉民係一名親中人士,係2019年6月30日曾經參加「撐警集會」,支持香港警察用過份暴力對付香港示威者。
阿仔搵老豆老母:#A008

人物資料

吳卓榮:親中派
吳卓榮係一名親中派嘅人。據讀者資料,佢有份參與撐警遊行活動。
阿仔搵老豆老母:#A0070

人物資料

劉建良:退休警察
劉建良係一名已退休嘅香港警察,現時經常參加撐警集會。以下係佢係2016年退休時同警務署署長嘅合照:
阿仔搵老豆老母:#A007

人物資料

程嘉雄:親中派
程嘉雄係一名親中派嘅人。佢非常支持香港行政長官林鄭月娥,並經常發表親中言論。
阿仔搵老豆老母:#A006

人物資料

張美芬:親中派,暴力份子
張美芬係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。此人係2017「民間撐警燭光晚會」撐警大聯盟嘅召集人,曾涉嫌刑事恐嚇,佢又曾經協助警察拘捕示威者,詳見下圖:
阿仔搵老豆老母:#A0057
林春曦出席撐警集會時嘅相片

人物資料

林春曦:親中派,紅色教師
林春曦係一名親中人士,經常出席撐警集會,支持警方鎮壓示威者。佢亦都係任職嘅學校強迫學生閱讀文匯報、大公報等立場等同中共嘅報紙,又試過以禁錮形式強迫學生信奉中共思想。
阿仔搵老豆老母:#A005

人物資料

岑浩賓 :親中派
岑浩賓 係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。據讀者資料,佢經常參與撐警遊行活動,並與其他親中派人士,包括鍾華新及許景輝關係密切。
阿仔搵老豆老母:#A004

人物資料

許景輝:親中派
許景輝係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。據讀者資料,佢經常幫民建聯成員柯創盛做野,又會參加傅振中所主持嘅組織「保衞香港運動」嘅活動。許景輝又同其他親中派人士關係密切,當中包括鍾華新及岑浩賓等人。