Data under Keyword 香港警察

香港警察

香港警察,知法犯法。 支持警察,吞槍自殺。

Personal Particulars

黃健熙:香港警察
黃健熙係香港警察嘅一份子。 佢曾經為香港警察「交代」拘捕抗爭者嘅情況,又聲稱唔會「姑息」暴力行為,以下係佢出現係記者會嘅現場圖片:

Personal Particulars

蔡展鵬:香港警察 UI70365、濫權黑警、中共國安
蔡展鵬係香港警察嘅一份子。 佢係2020年7月後調任香港警察新設立嘅「國安處」處長,有份為中國共產黨擔任秘密警察,全面打壓香港公民人權及自由。

Personal Particulars

傅駿業:香港警察
傅駿業係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2014年雨傘運動期間,任識機動部隊訓練組,有份拘捕俾7名香港警察成員毆打嘅市民曾健超,並用膠手銬鎖上佢嘅雙手。佢又係後來關於曾健超被毆打嘅案件中,否認見曾健超被噴胡椒噴霧,詳見香港電台報道。

Personal Particulars

陳純青:香港警察
陳純青係香港警察嘅一份子。 佢係2017年任有組織罪案及三合會調查科總督察,曾經有份參與控告2016年旺角示威嘅抗爭者,並係抗爭者被判入獄後,係法院門外表示歡迎裁決,更指出不會姑息暴力,對參與旺角暴亂使用暴力的人予以嚴厲譴責。詳見共產黨附屬媒體大公報嘅報道。

Personal Particulars

劉雲達:香港警察
劉雲達係香港警察嘅一份子。 佢曾經有份上門拘捕一名指出「警察係警署內打死人」嘅抗爭者,仲揚言「不要心存僥倖,在網上進行犯罪行為,警方有信心有能力緝捕」,詳見新聞報道。

Personal Particulars

雷俊傑:香港警察、濫權黑警
雷俊傑係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2020-07-01反國安法示威當中,離開香港警察成員隊伍,衝出100米外追打示威者,結果俾義士用刀刺中手臂受傷。

Personal Particulars

馬穎培:香港警察
馬穎培係香港警察嘅一份子。 根據讀者資料,佢曾經聲稱自己會考入香港科技大學嘅環球商業學系,但最終只係考入普通嘅工商管理學系。除此之外,佢係講廣東話時會有明顯嘅普通話口音,講英文時口音就會更加明顯。 以下係佢參加欖球比賽時所拍攝嘅相片: ​

Personal Particulars

楊俊傑:香港警察
楊俊傑係香港警察嘅一份子。 佢曾經用黑棍指住被捕人士嘅頭部,恐嚇如果被捕人士唔承認佢所聲稱嘅「罪行」,就會「拉你入黑房雞姦完再打」。詳細報道請見蘋果日報新聞。

Personal Particulars

鄭世榮:香港警察 UI15245,濫權黑警
鄭世榮係香港警察嘅一份子。 佢曾經係2020-06-04旺角示威中,喬裝成示威者帶頭設置路障,然後協助香港警察拘捕在場和平集會,以紀念1989年中國北京六四天安門屠城事件嘅市民。 據讀者資料,佢以前隸屬香港警察反黑組,曾經加入黑社會做臥底。除此之外,佢亦持有親中立場,曾經特意去中國考取車牌,見下圖:

Personal Particulars

沈鴻源:香港警察 UI8235,濫權黑警
沈鴻源係香港警察嘅一份子,2019年6月後曾經係多次示威現場中出現,有份鎮壓及虐待示威者。 佢曾經係警車上向示威者淋水及毆打,令佢褲檔盡濕、鼻骨骨折、血流披面及骨裂。後來嗰名示威者被控「襲警」罪,佢嘅證供俾辯方稱為「自圓其說」、「邊講邊作」、「鬼拍後尾枕」,不符合其宣誓內容中「講出事實的全部」。最後沈鴻源嘅證供俾法官認為不可信,示威者成功脫罪。詳情可睇以下新聞報道: 蘋果日報(未能解釋被告帶署傷勢 ...